Lézerosztályok

I. Lézerosztály: Ide olyan alacsony teljesítményű lézerek tartoznak, amelyek normál működési körülmények között nem bocsátanak ki veszélyes sugárzást, mert teljesen zártak. (Vagy zárt dobozban működnek.) Ilyen lézereket alkalmaznak a lézer nyomtatókban, a CD lejátszókban, stb.
II. Lézerosztály: Az ide tartozó lézerek fénye már kilép a dobozból, de a kisugárzott teljesítmény még nem éri el az 1mW-ot. Ennek ellenére, hogyha a lézerfény huzamosabb ideig éri a retinát, akkor akár látáskárosodást is okozhat. A szem automatikus pupillareflexe (aminek 0,25s a reakcióideje), azonban megvédheti a retinát a sérüléstől. II. Lézerosztályba tartozó lézerek pl. a lézer pointerek és a kisebb He-Ne lézerek.
II.a Lézerosztály: Ezen lézerek fénye is kilép a dobozból, ezért az a szembe kerülhet. Kisugárzott teljesítményük kevesebb, mint 1mW, és csak 1000 másodpercnyi közvetlen megvilágítás után képesek a szemben maradandó károsodást okozni. Ilyen lézerek találhatók pl. a vonalkód olvasókban.
III.a Lézerosztály: Ide a 1-5 mW közötti teljesítményű lézerek tartoznak. Ha a nyaláb csak kis ideig (másodperc törtrészéig) éri a szemet, akkor nem okoznak maradandó károsodást. Hosszabb behatás esetén vagy gyűjtőlencsén át nézve viszont nagy eséllyel károsítják a szemet. Ilyen lézer dobozán (vagy a szobában, ahol a lézert működtetjük) figyelmeztető táblát kell elhelyezni. Ezen a táblán fel kell hívni a használó figyelmét arra, hogy a lézerfényt mások szemébe irányítani nem szabad. Ilyen lézerek a nagyobb He-Ne lézerek, vagy a nagyobb teljesítményű lézer pointerek.
III.b Lézerosztály: Olyan folytonos üzemű lézerek, amelyek teljesítménye 5mW és 500 mW között van. 0.25 s-os impulzusos lézerek közül azok tartoznak ide, amelyek kevesebb, mint 10J/cm2 energiasűrűségű nyalábot bocsátanak ki. Fényük közvetlenül a szembe jutva biztos látáskárosodást okoz. Még a szórt/falról visszavert fényük is veszélyes. Ezeket a lézereket előzetes instrukciók megadása után lézerekre vonatkozó biztonsági szabályok ismeretével nem rendelkező személy is működtetheti, persze csak védőszemüvegben!
IV. Lézerosztály: Az ide tartozó lézerek folytonos üzemben 500 mW-nál nagyobb teljesítményűek vagy 0.25 s-os impulzusüzemben 10J/cm2-nél nagyobb energiasűrűséggel rendelkeznek. Az ezekből kilépő lézersugár veszélyes a szemre, a bőrre és tüzet is okozhat. (Ez még a visszavert/szórt fényükre is igaz.) Ilyen lézer pl. a CO2 (széndioxid) lézer.

Fajtái

A lézereket a közeg alapján nevezik el, amelyben a lézerhatás kialakul. Ennek megfelelően léteznek:
Szilárdtest lézerek Olyan lézerek, amelyekben a lézerhatás szilárd halmazállapotú közegben jön létre. Aktív anyaguk szigetelő típusú kristály vagy üveg. A lézerátmenet többnyire a szennyező ion egy átmenete. Az első sziárdtest lézer egy rubinlézer (a képen) volt 1960-ban. Gerjesztése villanó lámpával lehetséges. Szokásos működtetése impulzus üzemben történik. A sziárdtest lézerek közé tartoznak a félvezető lézerek is (lásd lentebb).


Gázlézerek A gázlézerekben a lézerhatás gáz halmazállapotú közegben, kis nyomású gázban vagy gázkeverékben jön létre. Jóval nagyobbak a sziárdtest lézernél, mivel a gáz sokkal ritkább közeg. A gerjesztést elektromos energiával, például gázkisüléssel valósítják meg. A képen egy hélium-neon lézer látható.

Festéklézerek A koncerteken és lézershowkban előszeretettel alkalmaznak festéklézereket vagy más néven hangolható lézereket, amelyben a lézeranyag szerves festékoldat. A festékanyag kémiai összetételének apró változtatásával vagy - a festékek különlegesen széles abszorbciós és emissziós spektrumát kihasználva - a rezonátorba helyezett optikai eszközök segítségével gyakorlatilag bármilyen frekvenciájú (színű) lézersugár előállítható.

Félvezető lézerek A félvezető (pl. szennyezett gallium-arzenid) pn-átmenetén átfolyó áram teszi lehetővé a lézerműködést. Az eszköz két párhuzamos tükör között, azokra merőlegesen elhelyezett félvezető-átmenetből áll.


Gyógyászati alkalmazásokra is felhasználható, pl. vesekövek szétzúzására, +szemműtétek elvégzéséhez, visszeresség gyógyításához
A lézerek az információ továbbításában, leolvasásában is fontos szerepet játszhatnak, például vonalkódok, CD-olvasás (működési elve az alábbi animáción látható), optikai információtovábbítás, stb.